Dagelijks gebruik, HTML

- Translated by Jack Dekker -

Verklaring

1. Comfort   (45)

Vering  (10)

Veerweg meest belaste wiel(en)

   2 - 5 cm           1

   > 5 -1 0 cm               2

   > 10 cm                    4

Veerweg andere wiel(en)

   2 - 4 cm                 1

   > 4 - 8 cm                3

Vering zitting

   Geveerd stoelframe       1

   Netstoffen zitting           2

   Stoelvering               1

Zitcomfort  (10)

Luchtdoorlatendheid

   Zitschaal met gaten   1

   Met luchtdoorlatend kussen 2

   Luchtdoorlatend Netstoffen zitting 3

Zitting boven de trapas 

    < -10  tot 0 cm (onder de trapas dus)  1

   > 0 tot 10 cm            2

   > 10 cm                   3

Verstelbaarheid                               

   Zitting in lengte         2

   Trapas lengteverstelling 1

   Hellinghoekverstelling   1

Weerbescherming  (25)

Regenbescherming rijder

   Stroomlijn voor          7

   Bescherming bovenlichaam   5

   Bescherming hoofd    5

   Zijbescherming regen    2

Spatlappen/ spatborden

   Achterspatbord        1

   Voorspatbord         1

   Spatbescherming aan spatborden     1

Kettingbescherming

   gedeeltelijk              1

   Volledig               2

Bagagecompartiment 

   Aan alle zijden dicht     1

2. Handigheid/handling   (15)

Gewicht  (5)                     (Tandem: Gewicht delen door 2)

   < 10 kg                    5

   > 10 - 12 kg              4

   > 12 - 15 kg              3

   > 15 - 20 kg              2

   > 20 - 25 kg              1

Op en afstappen, parkeren  (10)

   Op en afstappen naar twee kanten    2

Framehoogte

   < 20 - 30 cm              3

   > 30 - 40 cm             2

   > 40 - 50 cm              1

Totale lengte

   < 180 cm                  3

   > 180 - 200 cm           2

   > 200 - 220 cm           1

Afstelmogelijkheden

   Standen of > 2  Mechaniek met snelspansluiting     2

3. Veiligheid  (40)

Zicht   (15)

   Ooghoogte > 100 cm     3

   Stoelhelling steiler dan 45°     1

Voorruit

   geen                       7

   met wisser               4

   met helling groter dan 35°    3 

Achteruitkijken 

   Spiegel op fiets           1

   direkt zicht door omdraaien naar achter  3

Verlichting en opvallendheid  (15)

   Voorlicht              1

   Met halogeenbron        2

   achterlicht                 1

   voorreflectie en achterreflectie   1

   aanvullende reflecterende vlakken > 100 cm2     1

   Dynamo-verschijner     1

   Stroomlijn lichtgekleurd of signaalkleur 3

   Bel                       1

Richtingaanwijzers

   Handteken kunnen geven of richtingaanwijzers   5

Veiligheid bij ongevallen  (10)

   Geen stuur voor de borst   2

   Geen scherpe delen    1

   Zithoogte < 60 cm        2

Volledige stroomlijn met zijbescherming

   Stevig materiaal      5

Verklaring:

Beoordeling naar alledaagsgebruik

Algemeen:

In elk vak een puntenaantal door aankruisen of invullen. Zijn de puntenaantallen door dunnen strepen gescheiden dan moet een keuze tussen deze puntenaantallen worden gemaakt. Wordt aan de eisen niet voldaan worden geen punten vergeven.

Het totaal is de telling van alle punten. Het aantal per onderdeel is gemaximeerd, het aantal in tussen haakjes bij elke afdeling geeft het maximum aan voor dat onderdeel.

Hier de verklaring van de belangrijkste termen.

1. Comfort

Vering

Veerweg meest belaste wiel en andere wielen:

De belasting van de fiets kan bepaald worden indien de fietser op of in de fiets zit en de wielen worden gewogen. Dit kan met een personen weegschaal.

Bij driewielers worden de naast elkaar liggende wielen als een wiel geteld.

Vuistregel: bij korte wielbasis fietsen wordt het voorwiel zwaarder belast. Bij lange wielbasis fietsen rust het meeste gewicht op het achterwiel.

Veerweg is de afstand die een fiets aflegt bij het indrukken van de vering. De afstand tussen onbelaste toestand en volledige belasting (dus eind van de vering), wordt de veerweg genoemd.

Vering zitting:

Een geveerd oppervlak kan een isolatiematje, rubbermat of iets dergelijks zijn.

Een netzitting is een frame met bespanning met een netmateriaal of stof.

Bij stoelvering is de stoel ten opzichte van het frame apart geveerd.

Zitcomfort

Luchtdoorlatendheid:

Zitschaal met gaten, zit en zitschuim is met gaten uitgerust.

Met doorlatend zitkussen. Luchtdoorlatende mat van kunststof of iets dergelijks

 Luchtdoorlatende zitting met netbespanning: Frame met daaroverheen gespannen netstof.

Zitting boven trapas:

Hoe hoger de zitting boven de trapas zit, hoe geringer de kans is dat de voeten van de pedalen afglijden.

Verstelbaarheid:

Een stoel geldt als in lengte verstelbaar wanneer er minstens over 10 centimeter in de lengterichting versteld kan worden. Voor de trapasverstelling geldt een waarde van 5 centimeter.

Weerbescherming

Regenbescherming rijder:

Een stroomlijn voor beschermd voeten en benen bij regen. Ook wordt de rijwind geleidt, het onderlichaam wordt hierbij ook beschermd. Als extra kan bescherming tegen regen voor het bovenlichaam, het hoofd en van opzij kunnen verkregen. Hierbij tellen alle delen die vast aan de fiets zitten of die vast gezet kunnen worden aan de fiets. Om de losse delen mee te kunnen tellen moeten ze wel makkelijk meegenomen kunnen worden door een bijvoorbeeld een koffer of tas die aan de fiets zit.

Kettingbescherming:

Een kettingbescherming, die gedeeltelijke bescherming biedt kan bijvoorbeeld een rechts naast de kettingloop aangebrachte bescherming zijn.

Volledige kettingbescherming is een volledige bescherming over de kettinglengte, bijvoorbeeld een kettingkast zoals op stadsfietsen of kettingbuizen met tandbladbescherming.

2. Handling

Op- en afstappen

Het moet naar beide kanten mogeijk zijn. Er zijn situaties dat er of naar de ene of naar aan de andere kant moet worden op of afgestapt. Bijvoorbeeld bij het wegzetten van de fiets of bij verkeerslichten.

Framehoogte:

De framehoogt is de hoogte die men minstens met de voeten over het frame moet gaan om op te stappen.

Totale lengte:

De lengte over alles.

Parkeren:

Hiervoor worden punten gegeven voor een standaard waarbij de fiets zonder verdere steun kan staan. Bij drie of vierwielige fietsen wordt een parkeerrem (mogelijkheid om de remmen van de fiets vast te zetten) ook gewaardeerd met hetzelfde aantal punten.

3. Veiligheid

Zicht

Vanaf een ooghoogte boven de 1 meter kunnen de berijders van een ligfiets door de ramen van personenwagens kijken. Vanaf deze hoogte is ook oogcontact via de achteruitkijkspiegels met de berijders van auto's mogelijk.

Een stoelhelling die meer dan 45 graden steil is vergemakkelijkt het omdraaien om te kijken. 

Stroomlijn voor:

Het zicht wordt door het doorzichtige oppervlak van de stroomlijn gehinderd. In bijzonder bij regen, dan treden veel reflecties op. Daarom worden er punten gegeven als er een steile hoek is (>35° ) met een wisser. De hoek van 35° is te bepalen door een a4 diagonaal te vouwen. In de plaats van een wisser mag ook een soortgelijke oplossing genomen worden.

Achteruit kijken:

Direct zicht naar achter is gewaarborgd wanneer er geen stroomlijn is of wanneer een spiegel het zicht naar achter mogelijk maakt.

Verlichting en zichtbaarheid

Reflecterende vlakken:

Dit zijn reflectors of reflecterende folie. Aan de zijkant zullen deze geel moet en reflecteren. Aan de voorkant natuurlijk wit en achter rood/oranje.

Richtingaangeven:

Het aangegeven puntenaantall wordt vergeven wanneer een handsignaal gegeven kan worden of een knipperlicht aanwezig is.

Het knipperlicht moet een lichtbron hebben van minimaal 10 watt, omdat anders knipperlicht bij daglicht slecht zichtbaar is.

Bij het handsignaal moet de onderarm helemaal zichtbaar zijn.

Veiligheid bij ongevallen

Een volledige stroomlijn geeft alleen bescherming als daar bij productie min of meer rekening is gehouden doordat bijvoorbeeld een kooiconstructie aanwezig is, en de buitenkant stevig genoeg is (bijvoorbeeld glasvezelversterkte kunststof.

Alledaags gebruik:

In de zoektocht wordt steeds weer de wens geuit om ook de alledaagsgebruik waardering tabel aan te passen. Bij de nieuwe opzet heb ik de raad van veel gebruikers (in het bijzonder rijders van volledig gestroomlijnde ligfietsen) meegenomen.

De belangrijkste aanpassingen zin.

De som van het bereikbare puntenaantal is maximaal 100. Het bereikte puntenaantal is een telling in procenten van het maximaal te bereiken puntenaantal.

Alle criteria worden opbouwend geformuleerd. Dat wil zeggen dat er alleen punten opgeteld kunnen worden, er worden er geen afgetrokken. Dit vergemakkelijkt de uitkomst.

Er wordt getracht geen discussie te laten ontstaan bij de criteria. Ieder punt is met concrete waarden omgeven. De waardering wordt daardoor wat onflexibeler, maar daardoor beter vergelijkbaar en onafhankelijk van degene die de beoordeling invult.

Ook wordt een veranderde weging van sommige criteria overwogen.

De waardering droeg vroeger de naam van "statische waardering".

Daarmee werd duidelijk dat het een waardering van een stilstaand voertuig betrof.

Dat houdt meteen in dat enkele punten in het dagelijks gebruik niet meegenomen kunnen worden, deze punten zullen in een praktijktest bewezen moeten worden.

Tot de volgende waarderingstabel kan iedereen de geschiktheid voor alledag voor zijn eigen fiets beoordelen. Veel plezier daarbij en veel mooie kilometers gewenst door

Joachim Fuchs